Автобиография, молба, зявление


Презентацията описва начина, по който се пишат молба, автобиография и заявление....
 

Кореспонденция при набиране на персонал от външни източници


Кореспонденция при набиране на персонал от външни източници - обява, молба, автобиография, мотивационно писмо...
 

Език, реч и речева дейност. Езикът като знакова система.


Езикът е знакова система, която се материализира в речта. Езиковите знаци се и се осъществяват речев поток. Речев поток – термин, метафора за протичащите една след друга в процеса на говорене и писане думи...
 

Електронен бизнес


правила, процедури и действия, които проверяват дали общият контрол и контролът на приложенията в организацията се извършват и разработват правилно. най-популярният административен контрол е разделяне
 

Специални разузнавателни средства


правила (алгоритми). известни са две класически системи за шифроване: чрез разместване и замяна, които най-често при това се съчетават. в шифрите с разместване буквите (или другите символи) от изход
 

Електронен бизнес


правила, процедури и действия, които проверяват дали общият контрол и контролът на приложенията в организацията се извършват и разработват правилно. най-популярният административен контрол е разделя
 

Електронен бизнес


правилата за достъп, които са създадени от мрежовия администратор. съществуват основно два типа технологии за защитните стени – прокси и доказателство за притежание (stateful inspection). технологията
 

Комуникациите в бизнеса в съвременните условия


правила за добро писане. бизнескомуникацията е целенасочена практико-приложна дейност. предмет на фирмената кореспонденция е да урежда и документира организационно управленските и правно юредически от
 

Електронен бизнес


правила, процедури и действия, които проверяват дали общият контрол и контролът на приложенията в организацията се извършват и разработват правилно. най-популярният административен контрол е разделя
 

Електронен бизнес


правила за предотвратяването им всеки може да се свърже с огромно количество хора като изгради свой собствен интернет сайт, чрез публикуването на съобщение в електронна табло за обявления, чрез участ
Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Електронен бизнес
в град София
с опит от  2 години
1 101

виж още преподаватели...