Химични свойства на веществата


Определение за химичните свойства на веществата. Законът за запазване на масите на веществата и неговото значение...
 

Химични реакции в природата в практическата дейност на човека


Химична реакция – превръщането на изходни вещества в продукти на химичната реакция. Закон за запазване на масата на веществата – при химични рекации масата на изходните вещества е...
 

Електростатика


Електронна теория Електрични заряди Закон на Кулон Електрично поле Интензитет на електростатично поле Потенциал на електростатично поле Връзка между характеристиките на електростатичното поле...
 

Строеж на веществата


закона за съхранение на масите, а през 1789г. определя понятието елемент, като основно вещество в химията, което не може по-нататък да бъде разделено с методите на химията. с това той слага край на оп
 

Електростатика


закон на кулон електрично поле интензитет на електростатично поле потенциал на електростатично поле връзка между характеристиките на електростатичното поле проводник в електростатично поле диелектрик
 

Електростатика


закона на кулон за сила, действаща върху пробния заряд qo , получаваме: + q + qo f e - q + f e qo + q - qo f e - q - f e e = f qo = k q . qo qo . r 2 q = k r 2 интензитетът на електростатично поле за
 

Електростатика


закон на кулон с помощта на изобретената от кулон везна той успява да установи опитно закона за взаимодействието между два точкови заряда. шарл кулон /1736 – 1806/ френски физик и военен инженер два н
 

Oсновни физични свойства на течности и газове


закони отнасящи се за флуида: закон за запазване на масата втори закон на нютон първи принцип на термодинамиката втори принцип на термодинамиката * * * * от гледна точка на механиката на флу
 

Приложение на квантовата механика към строежа на атомите и молекулите pro


закона за запазване на веществото, енергията, произхода на топлината михаил ломоносов - 1748 г. закон за зап. на масата - антоан лавоазие - 1786 г. организиранe и подреждане на списък от хим. елемен
 

История на химията


закон. периодичната система е табличен израз на периодичния закон. всеки елемент в нея има точно определен пореден номер – z . z = броя протони в атомното ядро. елементите в периодичната система са
Намери частен учител

Зинаида Барзева
преподава по Химия
в град София
с опит от  14 години
108 15

Силвия Барутчиева
преподава по Химия
в град Кърджали
с опит от  16 години
146 13

виж още преподаватели...